/4

kế hoạch cá nhân của giáo viên

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 672|Tải về: 8

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ SỬ - ĐỊA - GDCDĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hai Riêng, ngày 06 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂNCăn cứ Công văn số 895/ SGDĐT-TrH ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

[Ẩn quảng cáo]