/4

kế hoạch cá nhân của giáo viên

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 303|Tải về: 6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ SỬ - ĐỊA - GDCDĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hai Riêng, ngày 06 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂNCăn cứ Công văn số 895/ SGDĐT-TrH ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Sở GD&ĐT Phú Yên V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học GDTrH năm học 2011 – 2012;Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ND ngày 06 tháng 10 năm 2011 Nghị quyết Hội nghị CB-CNVC Trường THPT Nguyễn Du.Căn cứ theo kế hoạch tổ sử địa tôi đưa ra kế họach chuyên môn năm học 2011-2012 như sau: NHIỆM VỤ CHUNGThực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thưc hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG VÀ LỚP ĐƯỢC PHÂN CÔNG...