/6

Kế hoạch cá nhân giáo viên môn Địa lý THPT

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1964|Tải về: 35

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ: Sử - Địa – GDCD ************KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 – 2012Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai Tổ: Sử - Địa - GDCD- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20

[Ẩn quảng cáo]