/6

Kế hoạch cá nhân giáo viên môn Địa lý THPT

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1255|Tải về: 26

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ: Sử - Địa – GDCD ************KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 – 2012Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai Tổ: Sử - Địa - GDCD- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Đức Thọ- Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao cá nhân xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1. Nhiệm vụ được giao:- Dạy lớp: 10A2, 10A3, 10A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12A8.- Chủ nhiệm lớp: 10A3.Thuận lợi: - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình trong công việc. Được phân...