/6

Ke hoach ca nhan mon Tieng Anh

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1438|Tải về: 16

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤNTỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBắc Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCH Cá nhân năm học 2011 - 2012I. Những căn cứ để lập kế hoạch: - Chỉ thị số 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12/08/2011 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012; Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH này 12/8/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012; Công văn số 1579/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2011 của Sở GD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm 2011-2012. - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Bắc Hà- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường THCS Thị Trấn- Căn...