Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Ke hoach ca nhan mon Tieng Anh

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤNTỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBắc Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCH Cá nhân năm học 2011 - 2012I. Những căn cứ để lập kế hoạch: - Chỉ thị số 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12/08/2011 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012; Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH này 12/8/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012; Công văn số 1579/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2011 của Sở GD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm 2011-2012. - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Bắc Hà- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường THCS Thị Trấn- Căn...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1157|Tải về:16|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: