Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

Kế hoạch các chuyên đề trường Mầm non

Lượt xem:994|Tải về:8|Số trang:19 | Ngày upload:09/11/2012

Trường MầM NON NGA THUỷKế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đềnăm học 2009 - 2010Chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non I. Yêu cầu : *Đối với GV:- Thiết kế xây dựng môi trường an toàn, thân thiện ầm cúng theo chủ đề , chủ điểm , trình bày đẹp mắt , tạo nhiều cơ hội thu hút trẻ hoạt động tích cực trong mọi hoạt động * Đối với trẻ :Trẻ chủ động , tích cực tham gia hoạt động, biết hợp tác cùng cô giáo và các bạn để xây dựng môi trường hoạt động trong và ngoài lớp học theo chủ đề chủ điểm II Nguyên tắc xây dựng môi trường Xây dựng môi trường trong quá trình triển khai chủ đề chủ điểm phải mang tính chất động và mở :Giáo viên cùng trẻ thiết kế môi trường gắn với chủ để , chủ điểm . môi trường khi xây...