/6

Kế hoạch chủ nhiệm

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 439|Tải về: 2

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THPT ĐẮC LUA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ((( ((((((((((((((((((((((Đắc Lua, ngày 3 tháng 10 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2011-2012Lớp: GVCN:PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LỚP …….Tổng số HS: …… Nữ: …..( Con TB: …..( Con mồ côi: …

[Ẩn quảng cáo]