/66

KE HOACH CHU NHIEM

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 768|Tải về: 0

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ vào chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 - Căn cứ vào QĐ số 957/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 Sở GDĐTBG - Căn cứ vào công văn số 1019/SGD ngày 7/9/2011 của Sở GDĐTBG - Căn cứ vào kế hoạch nhà trường. - Căn cứ vào tình hì

[Ẩn quảng cáo]