Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/66

KE HOACH CHU NHIEM

Lượt xem:395|Tải về:0|Số trang:66 | Ngày upload:17/04/2013

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ vào chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 - Căn cứ vào QĐ số 957/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 Sở GDĐTBG - Căn cứ vào công văn số 1019/SGD ngày 7/9/2011 của Sở GDĐTBG - Căn cứ vào kế hoạch nhà trường. - Căn cứ vào tình hình địa phương, nhà trường, tổ. 1. Thông tin về cá nhân Họ và tên: NguyÔn ThÞ Thôc. Năm sinh: 15/09/1983 Chỗ ở: - Bảo Sơn- Lục Nam- Bắc Giang ĐT liên lạc: 0985821441 Số năm công tác, giảng dạy: 4 Trình độ chuyên môn đào tạo: §¹i Häc Là giáo viên giỏi: Tr­êng 2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2011 – 2012: - Giảng dạy ở các lớp: Ng÷ v¨n 7 A3,4,5 Kết quả năm học 2010 – 2011