/15

Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 482|Tải về: 4

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 11b2 I. Đặc điểm chung 1. Tình hình Lớp : - Tổng số học sinh : 46 học sinh - Đoàn viên : học sinh - Con thương binh : 01 học sinh - Con liệt sĩ : 0 - Con gia đình khó khăn : 05 học sinh - Tổng số

[Ẩn quảng cáo]