Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Lượt xem:234|Tải về:4|Số trang:15 | Ngày upload:18/07/2013

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 11b2 I. Đặc điểm chung 1. Tình hình Lớp : - Tổng số học sinh : 46 học sinh - Đoàn viên : học sinh - Con thương binh : 01 học sinh - Con liệt sĩ : 0 - Con gia đình khó khăn : 05 học sinh - Tổng số học sinh Nam : 24 học sinh - Tổng số học sinh Nữ : 22 học sinh 2. Cơ cấu tổ chức Lớp : a, Cán bộ Lớp: Lớp trưởng : Ngô Thị Học Lớp phó văn thể : Ong Thị Thanh Bí thư : Đặng Thị Ngần Lớp phó đời sống: Nguyễn Thị Duyên Lớp phó học tập : Lớp phó lao động: Ngụy Ngọc Trọng b, Cơ cấu Lớp: Lớp được chia thành 4 tổ: - Tổ 1 : 12 h/s. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Công - Tổ 2 : 12 h/s. Tổ trưởng: Lương Thị Thuý Hoài - Tổ 3 : 11 h/s. Tổ trưởng: Vũ Thị Thuỷ - Tổ 4 : 11 h/s. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Tuấn c, Hội trưởng hội phụ huynh học sinh : Lưu Thị Mơ xã Tiến Dũng 3. Sơ yếu lý lịch học sinh. TT Họ đệm Tên Ngày Sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú  Nguyễn Đình Định 09/11/90 Ninh Xuyên - Tiến Dũng Nam  Trần Văn Bắc 19/12/90 Xóm Bắc - Đồng Việt Nam  Nguyễn Văn Công 01/06/90 Mỹ Lượng - Lãng Sơn Nam  Trần Văn Cường 10/08/90 Thắng Cương -Thắng Cương Nam  Phạm Đức Chiến 30/12/90 Tư Mại - Tư Mại Nam  Nguyễn Thị Duyên 08/07/90 Xóm Nam - Đồng Việt Nữ  Ong Thị Hương 15/04/89 Xóm Tây - Cảnh Thụy Nữ  Vũ Trí Hà 14/07/90 Cao Đồng - Đồng Phúc Nam  Trần Thị Hải 05/02/90 TK6 - TT Neo Nữ  Hoàng Ngọc Hạ 06/05/90 Xóm Chùa - Tiến Dũng Nam  Nguyễn Thị Hạt 11/08/90 Yên Sơn - Yên Lư Nữ  Ngô Thị Học 20/05/90 Xóm Bến - Đồng Việt Nữ  Ngô Văn Hùng 25/08/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam  Nguyễn Văn Hùng 28/10/90 Đông Hương - Nham Sơn Nam  Lê Văn Hưng 24/08/90 Minh Phượng - Nham Sơn Nam  Lương T Thuý Hoài 11/02/90 Hưng Thịnh - Tư Mại Nữ  Vũ Trí Hoàng 14/11/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam  Ngụy Thị Hoa 20/09/90 Đông Khánh - Tư Mại Nữ  Hoàng Thị Huyên 20/05/88 Núi Ô - Tiến Dũng Nữ  Ngụy Thế Lượng 06/09/90 Đông Khánh - Tư Mại Nam  Trần T Thanh Loan 27/05/90 Thắng Lương - Thắng Cương Nữ  Đinh Văn Mùi 05/05/90 Xóm Cối - Yên Lư Nam  Phan Thị Ngân 10/03/88 Hạ Long - Đồng Phúc Nữ