Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 11b2 I. Đặc điểm chung 1. Tình hình Lớp : - Tổng số học sinh : 46 học sinh - Đoàn viên : học sinh - Con thương binh : 01 học sinh - Con liệt sĩ : 0 - Con gia đình khó khăn : 05 học sinh - Tổng số học sinh Nam : 24 học sinh - Tổng số học sinh Nữ : 22 học sinh 2. Cơ cấu tổ chức Lớp : a, Cán bộ Lớp: Lớp trưởng : Ngô Thị Học Lớp phó văn thể : Ong Thị Thanh Bí thư : Đặng Thị Ngần Lớp phó đời sống: Nguyễn Thị Duyên Lớp phó học tập : Lớp phó lao động: Ngụy Ngọc Trọng b, Cơ cấu Lớp: Lớp được chia thành 4 tổ: - Tổ 1 : 12 h/s. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Công - Tổ 2 : 12 h/s. Tổ trưởng: Lương Thị Thuý Hoài - Tổ 3 : 11 h/s. Tổ trưởng: Vũ Thị Thuỷ - Tổ 4 : 11 h/s. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Tuấn c, Hội trưởng hội phụ huynh học sinh : Lưu Thị Mơ xã Tiến Dũng 3. Sơ yếu lý lịch học sinh. TT Họ đệm Tên Ngày Sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú  Nguyễn Đình Định 09/11/90 Ninh Xuyên - Tiến Dũng Nam  Trần Văn Bắc 19/12/90 Xóm Bắc - Đồng Việt Nam  Nguyễn Văn Công 01/06/90 Mỹ Lượng - Lãng Sơn Nam  Trần Văn Cường 10/08/90 Thắng Cương -Thắng Cương Nam  Phạm Đức Chiến 30/12/90 Tư Mại - Tư Mại Nam  Nguyễn Thị Duyên 08/07/90 Xóm Nam - Đồng Việt Nữ  Ong Thị Hương 15/04/89 Xóm Tây - Cảnh Thụy Nữ  Vũ Trí Hà 14/07/90 Cao Đồng - Đồng Phúc Nam  Trần Thị Hải 05/02/90 TK6 - TT Neo Nữ  Hoàng Ngọc Hạ 06/05/90 Xóm Chùa - Tiến Dũng Nam  Nguyễn Thị Hạt 11/08/90 Yên Sơn - Yên Lư Nữ  Ngô Thị Học 20/05/90 Xóm Bến - Đồng Việt Nữ  Ngô Văn Hùng 25/08/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam  Nguyễn Văn Hùng 28/10/90 Đông Hương - Nham Sơn Nam  Lê Văn Hưng 24/08/90 Minh Phượng - Nham Sơn Nam  Lương T Thuý Hoài 11/02/90 Hưng Thịnh - Tư Mại Nữ  Vũ Trí Hoàng 14/11/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam  Ngụy Thị Hoa 20/09/90 Đông Khánh - Tư Mại Nữ  Hoàng Thị Huyên 20/05/88 Núi Ô - Tiến Dũng Nữ  Ngụy Thế Lượng 06/09/90 Đông Khánh - Tư Mại Nam  Trần T Thanh Loan 27/05/90 Thắng Lương - Thắng Cương Nữ  Đinh Văn Mùi 05/05/90 Xóm Cối - Yên Lư Nam  Phan Thị Ngân 10/03/88 Hạ Long - Đồng Phúc Nữ  

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:146|Tải về:4|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: