/6

Kế hoạch chung chủ đề 9- Quê hương đất nước lớp 5-6 tuổi trường MN Yên Đức

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3521|Tải về: 10

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày ….đến ngày ……tháng …năm 2010 LVPTMục tiêu chủ đề Nội dung Hoạt động Phát triển thể chất - PT cơ lớn, cơ nhỏ và hô hấp + Trẻ thực hiện thành thạo các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật... trong bài thể dục theo hiệu lệnh +

[Ẩn quảng cáo]