/22

kế hoạch chuyên môn

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 523|Tải về: 1

Ubnd huyện đông hưng Phòng giáo dục & đào tạo cộng hoà xã hội chủnghĩa việt namĐộc lập –Tự do – Hạnh phúc Đông Xuân, ngày 18 tháng 9 năm 2010 kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 Trường tiểu học Đông XuânCăn cứ hướng dẫn số 4919 /BGDD–GDTH ngày17/ 8/ 2010 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn số 450

[Ẩn quảng cáo]