Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/22

kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:293|Tải về:0|Số trang:22 | Ngày upload:10/11/2012

Ubnd huyện đông hưng Phòng giáo dục & đào tạo cộng hoà xã hội chủnghĩa việt namĐộc lập –Tự do – Hạnh phúc Đông Xuân, ngày 18 tháng 9 năm 2010 kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 Trường tiểu học Đông XuânCăn cứ hướng dẫn số 4919 /BGDD–GDTH ngày17/ 8/ 2010 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn số 450/HD- SGD&ĐT ngày 09/8/2010 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với cấp tiểu học của Sở GD&ĐT Thái Bình, hướng dẫn số 09/HD- GD&ĐT ngày 19/ 8/2010 về phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD &ĐT Đông Hưng, Trường tiểu học Đông Xuân xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 – 2011:A Nhiệm vụ chung - Năm học 2010– 2011 được xác định là “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” Giáo dục Tiểu học tập...