Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/26

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ 4 + 5

Lượt xem:285|Tải về:2|Số trang:26 | Ngày upload:09/11/2012

Trường tiểu học An Tường ITổ 4 + 5******@@@******Danh sách thành viên tổ 4 + 5Năm học 2009-2010STTHọ và tênTổ CMNăm sinhNăm vào ngànhTrình độ ĐTDạy CN lớpDHTĐnăm 08-09DHTĐnăm09-10Giáo viên kí1Nguyễn Thị LángHT19601980CĐSPCSTĐCSCSTĐCT2NguyễnThị ChiếnCTCĐ19681990ĐHSP4ALĐTTCSTĐCT3Đinh Thị Thanh Hải4,519832007ĐHSP5ACSTĐCSCSTĐCS4Nguyễn Thị Quế LoanTP – 4,519751993ĐHSP5BCSTĐCSCSTĐCT5Bạch Thị Thanh HoànMT– 4,519792003THSPMTLĐTTLĐTT6Cao Sơn BắcTT – 4,5 19761996ĐHSP4BCSTĐCSCSTĐCT7Phùng Thị ThuỷTH – 4,519852008CĐSPTHLĐTTLĐTT8Nguyễn Thị NgaTA – 4,5 1977HĐCĐSPTAHĐLĐTT910Phần IĐặc điểm tình hình.A. Giáo viên .1/ Tổng số CBQL, GV, NV: 9 giáo viênTrong đó: - CBQL: 1 (Hiệu trưởng) - GV dạy văn hoá : 4. - GV bộ môn 3 - GV là Đảng viên : 4 Nữ : 32/ Trình độ đào tạo của GV:- Đạt trên chuẩn : 5 - Chuẩn: 43/ Năng lực sư phạm: - Giỏi : 5 - Khá : 3 - Trung bình : 1 4/ Những thuận lợi: - 100% GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, đây là điều kiện tốt để tiếp cận, cập nhật...