/5

Kế hoach CM (có bổ sung)- Tổ 1- Năm học 2011-2012

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 125|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ái Nghĩa, ngày 30 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ 1 NĂM HỌC 2011 – 2012 Thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT , Sở GD&ĐT Quảng Nam.Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ trường tiểu học Hứa Tạo nhiệm kì 2010 – 2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của trường tiểu học Hứa Tạo , tổ chuyên môn tổ 1 đề ra kế hoạch chuyên môn năm học 2011-2012 như sau: I. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học: Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế...