/20

Kế hoach CM mới nhất

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 126|Tải về: 0

Phòng GD&ĐT BẢO LÂMTRƯỜNG THCS THÁI HỌC  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bảo Lâm, ngày 25 tháng 9 năm 2010kế hoạch chuyên môn năm học 2010-2011TRƯỜNG trung học cơ sở THÁI HỌC- Căn cứ vào hiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ GD&ĐT.- Căn cứ vào các hướng dẫn hoạt động chuyên môn của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT tỉng Cao Bằng và các văn bản hướng dẫn thực hiện CM của phòng GD&ĐT Bảo Lâm.- Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường THCS Thái Học năm học 2010 -2011.--> Bộ phận CM Trường THCS Thái Học xây dựng kế hoạch CM thực hiện trong năm học 2010 – 2011 như sau: PHầN I đặc điểm tình hình chung của địa phương:1. Thuận lợi. - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Bảo Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Thái Học; các...