/20

Kế hoach CM mới nhất

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 301|Tải về: 0

Phòng GD&ĐT BẢO LÂMTRƯỜNG THCS THÁI HỌC  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bảo Lâm, ngày 25 tháng 9 năm 2010kế hoạch chuyên môn năm học 2010-2011TRƯỜNG trung học cơ sở THÁI HỌC- Căn cứ vào hiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ GD&ĐT.- Căn cứ vào các hướng dẫn hoạt động

[Ẩn quảng cáo]