/8

Kế hoạch công tác TB Trường học 2011-2012

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 217|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬPTRƯỜNG THCS TRUNG SƠN.SỐ: …../ KH-PHTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHCÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌCNĂM HỌC 2011-2012- Căn cứ chỉ thị số 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về những n

[Ẩn quảng cáo]