/13

Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 736|Tải về: 7

Kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm Năm học 2006 - 2007A – một số yêu cầu cơ bản đối với giáo viên chủ nhiệm.1. Đảm bảo cho chủ nhiệm có nghiệp vụ trong công tác quản lý học sinh.Thể hiện:Hồ sơ, sổ sách, giáo án ghi chép đầy đủ theo các yêu cầu có sẵn.Có giáo án tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho tất cả các

[Ẩn quảng cáo]