/22

Ke hoach cua Pho Hieu Truong nam 2011-2012

Upload: ThaoNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 184|Tải về: 1

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 38/KH-NHA Nghĩa Hưng, ngày 20 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC-QUẢN LÝ-CHỈ ĐẠO CỦA BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC : 2011-2012 PHẦN I: CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ - Căn cứ Luật giáo dục và các Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật giáo dục: 38/2005QH11, 75/2006/NĐ-CP, 1131/2008/QĐ-TTCP. - Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động cơ sở giáo dục: 14/2008/QĐ-BGDĐT, 44/QĐ-BGDĐT, 09/2008/ QĐ-BGDĐT, 31/2007/ QĐ-BGDĐT, 82/2008/ QĐ-BGDĐT, 49/2008/ QĐ-BGDĐT, 2447/ QĐ-BGDĐT-THPT, 12/2011/TT-BGDĐT. - Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012. - Căn cứ công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012. - Chỉ thị số 33 /2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/07/2003 tăng cường về công tác GDHN-Dạy nghề trong nhà trường Phổ Thông. - Căn cứ vào quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Tỉnh Nam Định. - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo Nam Định hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012; - Căn cứ phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu trường THPT A Nghĩa Hưng từ năm học 2011-2012. - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường THPT A Nghĩa Hưng. II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN-NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN: Năm học 2011-2012 trường THPT A Nghĩa Hưng có: có 41 lớp với 1853 học sinh: Khối 10 có 585 hs, khối 11 có 632hs , khối 12 có 636 học sinh. Số giáo viên và cán bộ công nhiên viên là 102 đ/c được chia thành 8 tổ chuyên môn và công tác. Ban Giám hiệu gồm 4 đồng chí: 1 Hiệu trưởng và 3 phó Hiệu trưởng 1) Thuận lợi : Nhà trường luôn được sự quan tâm và chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo, của Huyện ủy, UBND Huyện Nghĩa Hưng. Nhân dân trong Huyện có truyền thống hiếu học Giáo viên có tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ngoài ra còn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên tự rèn luyện nâng cao trình độ, có trách nhiệm với công việc, với học sinh. Tập thể nhà trường đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Các giáo viên nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc. Ban Giám hiệu trẻ khỏe, nhiệt tình, năng nổ, quyết đoán. Luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu với các tổ chức chính trị trong trường. Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước đã được hoàn thiện. Cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của con em. Trong những năm gần đây nhất là năm học 2010-2011 trường Chuẩn Quốc gia –THPT A đạt được một số thành tích như sau: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng GD cấp độ 3. Là đơn vị tiên tiến xuất sắc nhận bằng khen của UBND Tỉnh Nam Định, học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, đỗ ĐH trên 60% NV1, nằm trong top 200 trường có điểm thi ĐH cao (163/200). Nhận cờ KK thi học sinh giỏi cấp Tỉnh 2) Khó khăn : - Số lượng lớp nhiều, số học sinh lớn. Một số em học sinh còn chưa ngoan, còn vi phạm nề nếp nội quy của nhà trường. - Trường đóng tại thị trấn nên có nhiều các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào nhà trường như: lô đề, điện tử, cầm đồ…. - Ban Giám hiệu mới được bổ