/4

Kế hoạch dạy học chính khóa năm học 2009-2010

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 401|Tải về: 0

UBND huyện nông cống Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Tế Nông Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tế Nông , ngày 15 tháng 9 năm 2009Kế hoạch dạy học chính khoáNăm học 2009-2010-------------------------- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của ngành giáo dục .- Căn cứ vào biên chế năm học của

[Ẩn quảng cáo]