/10

Ke hoach day hoc Tu chon

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 313|Tải về: 0

trường thcs quảng hoàkế hoạch dạy- học tự chọnI/ Đặc điểm tình hình.Hiện nay, cuộc cách khoa học và công nghệ phát triển ngày càng phát triển nhanh. Kinh tế tri thức có vai tró ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó, giáo dục đã trở thành nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Các nước trên thế giới đang phát triênr đều coi giáo dục là nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững mỗi quốc gia. Không có sự tiến bộ và thành đạt nào mà có thể tách khỏi sự tiến bộ và những thành tựu trong lĩnh vực giáo dục.Đảng và nhà nước ta luôn luôn coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, đưa ra những định hướng quan trọng trong viẹc đổi mới ở các cấp học, bậc học nhằm phát huy...