/3

Kế hoạch dạy phụ đạo

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 694|Tải về: 1

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉMNăm học : 2010-2011I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :             Trường THCS Thái Bình Trung  là trường nằm trong vùng  kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn , đời sống của nhân dân thu nhập rất thấp, một số  gia đình  chưa quan tâm và đầu tư cho việc học hành của con em , kết quả

[Ẩn quảng cáo]