/3

Kế hoạch dạy phụ đạo

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 374|Tải về: 1

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉMNăm học : 2010-2011I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :             Trường THCS Thái Bình Trung  là trường nằm trong vùng  kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn , đời sống của nhân dân thu nhập rất thấp, một số  gia đình  chưa quan tâm và đầu tư cho việc học hành của con em , kết quả chất  lượng còn thấp ở một số em . Một vài em không có nhu cầu học và ham học , còn bỏ học .Mặc dù giáo viên chủ nhiệm và BGH nhà trường đã nhiều lần với nhiều hình thức có sự kết hợp với chính quyền đia phương , nhưng học sinh vẫn không đi học lại . Thực hiện cuộc vân động “ Hai không “ của Bộ giáo dục và Đào tạo ; Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Bằng tình...