/3

Kế hoạch dạy phụ đạo môn Ngữ văn 6, Lịch sử

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1514|Tải về: 12

Phòng DG và ĐT Đông Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Đông Phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMMôn: Ngữ văn Lớp: 6I/ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN.1/ Thực trạng chất lượng môn Ngữ văn lớp 6 năm 2010 – 2011 - Đặc điểm chung của môn học: Môn Ngữ văn là bộ

[Ẩn quảng cáo]