/3

Kế hoạch dạy phụ đạo môn Ngữ văn 6, Lịch sử

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1021|Tải về: 8

Phòng DG và ĐT Đông Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Đông Phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMMôn: Ngữ văn Lớp: 6I/ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN.1/ Thực trạng chất lượng môn Ngữ văn lớp 6 năm 2010 – 2011 - Đặc điểm chung của môn học: Môn Ngữ văn là bộ môn khoa học xã hội, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho HS. Môn Ngữ văn còn là một môn học thuộc nhóm công cụ. Học tốt môn học này sẽ có tác động tích cực đến kết quả học tập các môn khác. - Yêu cầu của môn học: Dạy học môn Ngữ văn góp phần hình thành những con người có học vấn; có ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương, quý trọng gia đình, bè bạn, có lòng yêu...