/2

KE HOACH DAY PHU DAO NGU VAN 6 HOC KY II (2011 - 2012)

Upload: HongBinhMa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 833|Tải về: 4

TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANTỔ VĂN – SỬCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐăkHà, ngày 05 tháng 02 năm 2012KẾ HOẠCHDạy phụ đạo môn Ngữ văn lớp 6C, 6D – Học kỳ II, năm học 2011 – 2012 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của nhà trường về việc nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ ngữ văn. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy học, năm học 2011 – 2012. Tổ Ngữ văn lập kế hoạch dạy học phụ đạo đối với môn Ngữ văn học kỳ II, năm học 2011 – 2012 như sau:TuầnTiếtNội dungGhi chú221, 2Ôn luyện Phó từ.3Ôn luyện Tìm hiểu chung về văn miêu tả.234, 5Ôn luyện văn miêu tả.6Ôn luyện So sánh 247Ôn luyện So sánh (T).8, 9Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2510Luyện viết Chính tả.11,...