/2

KE HOACH DAY PHU DAO NGU VAN 6 HOC KY II (2011 - 2012)

Upload: HongBinhMa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1129|Tải về: 4

TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANTỔ VĂN – SỬCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐăkHà, ngày 05 tháng 02 năm 2012KẾ HOẠCHDạy phụ đạo môn Ngữ văn lớp 6C, 6D – Học kỳ II, năm học 2011 – 2012 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của nhà trường về việc nâng cao chất lượng dạy và họ

[Ẩn quảng cáo]