/5

Ke hoach day them 2010-2011

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 312|Tải về: 2

Phòng gd&đt Hạ Hòa trường thcs Yên Kỳ Số : /KHCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2010Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi,phụ đạo học sinh yếu, kémNăm học 2010 -2011A. Căn cứ xây dựng kế hoạch - Căn cứ Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ra ngày 08 tháng 07 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ. - Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của phòng GD-ĐT Hạ Hòa và kế hoạch chỉ đạo của nhà trường năm học 2010-2011. - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, chất lượng hai mặt giáo dục học sinh năm học 2009-2010 và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm 2010-2011. - Căn cứ vào biên bản họp phụ huynh...