/5

Ke hoach day them 2010-2011

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 479|Tải về: 2

Phòng gd&đt Hạ Hòa trường thcs Yên Kỳ Số : /KHCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2010Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi,phụ đạo học sinh yếu, kémNăm học 2010 -2011A. Căn cứ xây dựng kế hoạch - Căn cứ Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND về việc ban

[Ẩn quảng cáo]