/1

Kế hoạch dạy thêm Toán 6

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 559|Tải về: 4

PHÒNG GD&ĐT HỒNG BÀNG TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ KẾ HOẠCH DẠY THÊM NĂM HỌC 2011-2012 Môn dạy: Toán _ Học kì: II Họ tên giáo viên: Phạm Văn Nam STT Tuần Lớp Tên bài dạy 1 20 6A2 Luyện tập: Qui tắc chuyển vế. 2 21 6A2 Nhân 2 số nguyên. Tính chất của phép nhân số nguyên. 3 22 6A2 Bội và ước của 1 số nguyên. Ôn tập chương II 4 23 6A2 Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số. 5 24 6A2 Luyện tập: Rút gọn phân số. 6 25 6A2 Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số. 7 26 6A2 Luyện tập: Số đo góc và vẽ góc biết số đo. 8 27 6A2 Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. 9 28 6A2 Phép trừ phân số. Tính chất cơ bản của phép trừ phân số. 10 29 6A2 Luyện tập dạng toán cộng góc: Khi nào xOy + yOz = xOz 11 30 6A2 Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. 12 31 6A2 Phép chia các phân số. 13 32 6A2 Luyện tập dạng toán: Tia phân giác của góc. 14 33 6A2 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm. 15 34 6A2 Ôn tập kiểm tra học kì II. 16 35 6A2 Giá trị phân số của một số. Tỉ số của 2 số.  Xác nhận của BGH: Giáo viên giảng dạy: Phạm Văn Nam