/9

ke hoach doi moi cong tac chu nhiem

Upload: VuQuang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 635|Tải về: 0

I.PHẦN MỞ ĐẦU Thực tế nhiều năm, trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn đã có quan điểm cho rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào việc xác định và lựa chọn mục tiêu, chương trình nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cùng với những điều kiện, phương tiện giáo dục. Như chúng ta đã biết, việc giá

[Ẩn quảng cáo]