/2

KE HOACH DOI MOI PHUONG PHAP DAY HOC

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 798|Tải về: 3

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN I. MỤC TIÊU:1.Mục tiêu dài hạn:Áp dụng những phương pháp dạy học của thế kỉ 21, phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn để nâng cao chất lượng dạy học.2. Mục tiêu ngắn hạn:-Tác động đến mọi đối tượng học viên, r

[Ẩn quảng cáo]