/7

kế hoạch đổi mới phương pháp trong công ... 2011 - 2012

Upload: MinhVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 199|Tải về: 0

Phòng: GD&ĐT Phú Giáo Trường: Tiểu học và THCS Tam Lập KẾ HOẠCH (ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TRONG CÔNG TÁC DẠY HỌC NĂM 2011 – 2012) Họ và Tên: Bùi Phú Hưng. Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy bộ môn Lịch sử khối THCS. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ: Phát triển tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt

[Ẩn quảng cáo]