/3

Kế hoạch đổi mới PPDH

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 184|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS É TÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố 15/2011/KH-CMÉ Tòng , ngày15 tháng09 năm 2011KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCNĂM HỌC 2011- 2012 Thực hiện theo công văn số 103KH /PGD&ĐT ngày 30/08/2011 của Phòng GD&ĐT Thuận Châu về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2011 - 2012, trường THCS É Tòng xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học trong năm học 2011 - 2012 cụ thể như sau:I. Cơ sở căn cứ để lập kế hoạch1. Các chủ trương của Đảng, Nhà nướcCác chủ trương của Đảng về định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong các Nghị quyết TW 4 khoá VII (1-1993), Nghị quyết TW 2 khoá VIII (12-1996) và được thể chế hoá trong Luật Giáo dục (12-1998), cụ thể như: Điều 24.2 Luật Giáo...