/2

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PPDH TỔ ĐỊA LÍ

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 381|Tải về: 1

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỔ: ĐỊA LÍ, NĂM HỌC 2009 – 2010 I/ Tình hình tổ chuyên môn: Thuận lợi: Số lượng giáo viên đủ, được đào tạo chuẩn, có khả năng trong việc tiếp thu, xử lí các kiến thức, thông tin phục vụ công tác đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy bởi bộ môn Địa lí rất cần khai thác các thông tin, hình ảnh phúc vụ giảng dạy. Khó khăn: Ý thức học tập của bộ môn Địa lí của học sinh còn hạn chế, tư tưởng “bộ môn phụ” còn phổ biến. Nhiều học sinh thiếu đồ dùng học tập: Atlat Địa lí Việt Nam, sách giáo khoa gây khó khăn cho dạy học đổi mới của giáo viên, chất lượng mũi nhọn chưa cao. Thiếu phòng học bộ môn. II/ Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: Mục tiêu: Tổ bộ môn quyết tâm học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để tạo hứng thú cho học sinh, một phần quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học Dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng hiện hành, dạy học có tính phân hóa học sinh để vừa năng cao chất lượng đại trà đồng thời chú ý chất lượng mũi nhọn, góp phần vào chất lượng chung của nhà trường. Công tác chỉ đạo của tổ chuyên môn : Mỗi giáo viên phải khảo sát chất lượng, nắm tình hình học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp, từ đó lên kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh trên cơ sở chỉ đạo chung về chuyên môn của HĐBM và của nhà trường. Trong tổ giúp nhau về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ( Cô Trần Thị Thu) chủ trì. Tổ chức thao giảng, dự giờ, dạy các tiết chuyên đề cấp tổ, dạy tích hợp GDMT theo hướng đổi mới phương pháp dạy học để rút kinh nghiêm và nhân rộng trong thời gian tới. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy, học: Các giáo viên trong tổ đã tự trang bị máy tính xách tay phục vụ dạy học Cô Trần Thị Thu đã soạn thảo ngân hàng Địa lí phục vụ dạy học toàn cấp THPT đã được Hội đồng bộ môn thẩm định và đưa vào phục vụ đổi mới dạy học rất phù hợp. Học sinh khối 12 đã có chuẩn bị Atlat Địa lí Việt Nam phúc vụ việc học, làm bài tập ( Tuy chưa đủ). Công tác chuyên môm: a/ Giáo viên: Giáo viên soạn bài bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS bằng cách tổ chức cho HS tự học như: Tổ chức thảo luận nhóm nhỏ, HS góp ý trao đổi xây dựng bài học chủ động, giáo viên chỉ làm công đoạn cuối là chỉnh sửa, chốt kiến thức kĩ năng. Hệ thống câu hỏi, bài tập theo hướng khai thác kiến thức không vụn vặt có sự phân hóa hệ thống câu hỏi, bài tập để phân loại HS. Chú ý khai thác các hình ảnh, sơ đồ do công nghệ thông tin hỗ trợ để HS khai thác kiến thức từ đó kích thích HS chủ động tìm tòi, nghiên cứu tự học Tiến hành công tác thao giảng (4 tiết/ GV), dạy các tiết chuyên đề cấp tổ (2 tiết/ năm ), ứng dụng CNTT 100%, ngoài ra khuyến khích GV dạy các tiết giáo án điện tử phù hợp với nội dung bài học Phân công cụ thể từng GV tham gia công tác bồi dưỡng HSG phù hợp với năng lực mỗi người, qua đó Gv tìm tòi trau dồi nâng cao kiến thức của mình để phục vụ dạy học. Hội ý thống nhất về kiến thức trong việc ra đề cương ôn tập, ra đề th và đề kiểm tra đánh giá HS, bám sát chủ đạo của HĐBM nhưng phải phù hợp với tình hình HS ‘của trường theo định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá HS Tiến hành sinh hoạt tổ chuyên môn đúng định kì (2 lần/ tháng), kiểm tra thanh tra GV, thường xuyên trao đổi kiến thức kinh nghiệm trong nhóm, thực hiện kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV trong tổ để góp ý, nâng cao chất lượng soạn giảng: có sơ kết, đánh giá công tác đổi mới PPDH địn kì, học kì, cuối năm b/ Với học sinh: GV định hướng cho HS cách học mới theo hướng HS tích cực chủ động, sáng tạo để chiếm lĩnh kiến thức, không dạy học theo lối áp đặt “ thầy đọc, trò chép” Tăng