/2

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PPDH TỔ ĐỊA LÍ

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 794|Tải về: 2

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỔ: ĐỊA LÍ, NĂM HỌC 2009 – 2010 I/ Tình hình tổ chuyên môn: Thuận lợi:

[Ẩn quảng cáo]