/6

Kế hoạch giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 6

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1811|Tải về: 15

Tổng quátLớp 6Lơp� 7Lớp 8Lớp 9CộngCũMớiCũMớiCũMớiCũMớiCũMớiTiết/ tuần111221,521,566Tiết/ năm3335337066506650198205Bài học2728295861435945176174Bài tập kiểm tra252644451220Lịch sử địa phương42261331011Bảng 2: Tổng quátCải

[Ẩn quảng cáo]