/6

Kế hoạch giảng dạy chủ đề giao thông 4-5 tuổi

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4511|Tải về: 20

Kế hoạch Chủ đề 7: giao thôngThời gian thực hiện 2 tuần : Từ ngày 12/4/2010 đến ngày 23/4/2010I, MụC TIÊU : 1,át triển thể chất :- Thực hiện các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục sáng - Có khả năng thực hiện một số các vận động bật, ném, chuyền, bắt, đi, chạy... một cách th

[Ẩn quảng cáo]