/6

Ke hoach giang day cong nghe 7 - sinh 6

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 835|Tải về: 4

z ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7- HỌC KÌ II.Trắc nghiệm khách quan Đất có độ pH = 7 là loại đất:a. Đất chua b. đất kiềm c. đất trung tính d. đất mặn 2. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc :a.Phân lân b.Phân chuồng c.Phân xanh d.Phân đạm 3.Biện pháp được lấy làm cơ sở trong chương trình IPM

[Ẩn quảng cáo]