Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ke hoach giang day cong nghe 7 - sinh 6

Lượt xem:524|Tải về:3|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

z ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7- HỌC KÌ II.Trắc nghiệm khách quan Đất có độ pH = 7 là loại đất:a. Đất chua b. đất kiềm c. đất trung tính d. đất mặn 2. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc :a.Phân lân b.Phân chuồng c.Phân xanh d.Phân đạm 3.Biện pháp được lấy làm cơ sở trong chương trình IPM là:a. Hoá học b.Sinh học c.Canh tác d.Thủ công 4. Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:a.Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều b.Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm c.Diện tích đất trồng có hạnd.Giữ gìn cho đất không bị thái hoá 5. Mục đích của việc gieo trồng đúng thời vụ để phòng trừ sâu bệnh hại là:a. Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh b. Làm thay đổi điều kiện sống và thức ăn của sâu bệnh c. loại trừ mầm...