Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

ke hoach giang day sinh 6

Lượt xem:106|Tải về:0|Số trang:19 | Ngày upload:18/07/2013

Học kì 1 Kế hoạch giảng dạy Môn sinh học 6 năm học 2011 - 2012 Cả năm 37 tuần = 70 tiết Kì I 19 tuần =36 tiết Kì II 18 tuần =34 tiết  Tuần Tiết TPP CT Thời gian Tên bài dạy Mục tiêu bài dạy Chuẩn bị Ghi chú 1 1 đặc điểm của cơ thể sống - Phân biệt được vật sống và vật không sống, nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Bước đầu giáo dục cho học sinh biết yêu thương và bảo vệ thực vật - Vật mẫu (cây đậu, con gà, hòn - Bảng phụ mục 2 SGK  2 nhiệm vụ của sinh học - Nêu được một vài ví dụ cho thấy sự đa dạng của sinh vật, kể tên được 4 nhóm sinh vật chính. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Giáo dục cho học sinh tích cực trong học tập. - Tranh vẽ quang cảnh tự nhiên, tranh vẽ đại nhiện 4 nhóm thực vật  2 3 đặc điểm chung của thực vật - Nêu đặc điểm chung của thực vật, sự phong phú và đa dạng của thực vật. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm. - Bước đầu giáo dục cho học sinh biết yêu thiên nhiên, bằng cách bảo vệ chúng. - Tranh hoặc ảnh một số khu rừng, một vườn cây, sa mạc - Bảng phụ  4 có phảI tất cả các thực vật đềU có hoa? - HS phân biệt được thực cây có hoa và cây không có hoa, dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản. Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ thực vật. :- Tranh phóng to hình 4.1-2 SGK. - Mẫu vật thật một số cây (cây còn non, cây đã có hoa và cây không có hoa)  3 5 kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng - Nhận biết được các bộ phận của kính lúp, kính hiểu vi và biết cách sử dụng - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp, kính hiển vi khi sử dụng - Kính lúp, kính hiển vi - Tranh hình 5.1-3 SGK  6 quan sát tế bào thực vật - HS làm được một tiêu bản tế bào thực vật (TB vảy hành, TB thịt quả cà chua chín) - Rèn luyện kĩ năng làm tiêu bản, quan sát, sử dụng kính hiển vi cho học sinh. - Giáo dục cho học sinh ý thức bảo quản kính hiển vi. - Cách pha chế thuốc nhuộm xanhmêtylen - Vật mẫu: củ hành, quả cà chua chín.  4 7 cấu tạo tế bào thực vật - Các cơ quan của thực vât đều được cấu tạo bắng tế bào, những thành phần chủ yếu của tế bào, khái niệm về mô. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và hoạt động nhóm cho HS. - Giáo dục cho HS biết bảo vệ thực vật. Tranh hình 7.1-5 SGK  8 sự lớn lên và