/19

ke hoach giang day sinh 6

Upload: CunYeu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 169|Tải về: 0

Học kì 1 Kế hoạch giảng dạy Môn sinh học 6 năm học 2011 - 2012 Cả năm 37 tuần = 70 tiết Kì I 19 tuần =36 tiết Kì II 18 tuần =34 tiết   Tuần Tiết TPP CT Thời gian Tên bài dạy Mục tiêu bài dạy Chuẩn bị Ghi chú  1 1  đặc điểm của cơ thể sống - Phân biệt được vật sống và vật không sống,

[Ẩn quảng cáo]