Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

Kế Hoạch Giảng Dạy Sinh Học 6 (Mới)

Lượt xem:113|Tải về:0|Số trang:19 | Ngày upload:18/07/2013

Tuần Tên chương/ bài Tiết Mục tiêu của chương/ bài Kiến thức trọng tâm Phương pháp giảng dạy Chuẩn bị của GV, HS Ghi chú  1 Đặc điểm của cơ thể sống, nhiệm vụ của sinh học 1 1, Kiến thức: - Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. - Phân biệt vật sống và vật không sống. - Nêu một số VD để thấy sự đa dạng của sinh vật với những mặt lợi, hại của chúng. - Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm. - Hiểu được NV của sinh học và thực vật học. 2, Kỹ năng : Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 3, Thái độ : Giáo dục lòng yêu thiên nhiên yêu thích môn học. - Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống - Phân biệt được vật sống và vật không sống - Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật và mặt lơih hại của chúng - Biết được 4 nhóm sinh vật chính; Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học - Nêu vấn đề - Quan sát - Phân tích - Thảo luận nhóm - Tranh vẽ - Bảng phụ   Đặc điểm chung của thực vật 2 1. Kiến thức: - Nêu được sự đa dạng, phong phú của thực vật. - Nêu được đặc điểm chung của thực vật . 2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng quan sát , phân tích , tổng hợp 3. Thái độ : Giáo dục tình yêu thiên nhiên bảo vệ các loài thực vật . - Nắm được đặc điểm chung của thực vật - Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật Quan sát, so sánh, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm - Tranh vẽ mẫu vật về thực vât - Bảng phụ  2 Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 3 1. Kiến thức: - HS biết quan sát, so sánh phân biệt cây có hoa cây không có hoa. - Phân biệt cây một năm, cây lâu năm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát nhận biết. 3. Thái độ:Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. - Biết quan sát so sánh để phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả) - Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm. Quan sát, so sánh. Biểu diễn tranh, mẫu vật Hoạt động nhóm - Tranh vẽ mẫu vật về thực vât - Bảng phụ   Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng 4 1. Kiến thức: - HS nhận biết được các phần của lúp, kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi 2. Kỹ năng:- Rèn kĩ năng thực hành 3. Thái độ:- Cẩn thận khi sử dụng kính - Tìm hiểu cấu tạo của kính lúp, kính hiển vi, cách sử dụng - Tìm hiểu cấu tạo của tế bào thực vật - Tìm hiểu sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật - Nêu vấn đề - Quan sát - Phân tích - Hoạt động nhóm -Kính hiển vi - Kính lúp - Tranh vẽ -Bảng phụ  3 Quan sát tế bào thực vât 5 1. Kiến thức:- HS tự làm được 1 tiêu bản tế bào thực vật( tế bào vảy hành, tế bào thịt quả cà chua). 2. Kỹ năng:- Rèn luyện kỹ năng quan sát, sử dụng kính hiển vi. -Tập vẽ hình đã quan sát được trên kính hiển vi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ dụng cụ. - Học sinh phải tự làm được 1 tiêu bản tế bào thực vật( tế bào vẩy hành, thịt, quả cà chua) - Sử dụng KL,KHV - Tập vẽ hình đã qs đựoc trên kính HV Thực hành QS Vảy hành, thịt, quả cà chua chín - Kính h vi  Cấu tạo tế bào thực vật 6 1. Kiến thức: - Học sinh xác định được các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. - Những thành phần cấu tạo chủ yếu từ tế bào. Khái niệm về mô. 2.