/18

ke hoach giang day tieng anh 6,7

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 959|Tải về: 3

Kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh 6ThángTuầnTiếtTên bài dạyChuẩn bịGhi chúGiáo viênHọc sinh11Hướng dẫn cách họcG.án , sgk, sbtHọc bài, làm bt2Unit 1.A1,2,3,4. HelloG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt3A5,6,7. HelloG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt24B1.2.3.4 Good morningG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt5C1,2.How old are you ?G.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt6C3,4. How old are you?G.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt37Unit 2.A1,2,3 Come inG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt8B1&3 Where do you live?G.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt9B4,5Where do you live?G.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt410C1My schoolG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt11C2,3 My schoolG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt12Unit 3. A1,2. My houseG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt513A3,4 My houseG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt14B1,2 NumbersG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt15B3,4,5. NumbersG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc bài, làm bt616C1,2 FamiliesG.án, sgk, sbt, băng đàiHọc...