/19

Kế hoạch giảng dạy Toán 6

Upload: PhuongNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 123|Tải về: 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN : TOÁN _ SỐ HỌC 6 _ NĂM HỌC : 2009-2010      TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY MỤC ĐÍCH KIẾN THỨC ĐỒØ DÙNG BIỆN PHÁP BỔ SUNG SAU GHI       YÊU CẦU TRỌNG TÂM DẠY HỌC GIẢNG DẠY TIẾT DẠY CHÚ 1 1 Tập hợp phần tử của tập Nắm k/n tập hợp . Nhận biết phần tử thuộc Biết viết 1 tập hợp theo diễn đạt bằng Bảng phụ vẽ hình trực quan         hợp hay không thuộc 1 tập hợp. Biết viết 1 tập lời . Biết sử dụng đúng các kí hiệu và 1,2             hợp và sử dụng kí hiệu và             2 Tập hợp các số tự nhiên Nắm k/n tập hợp N và tập hợp N Nắm vững khái niệm tập hợp N và N Bảng phụ vẽ hình nt           Phân biệt tập hợp N và N ,Biét sử dụng các và thứ tự trong tập hợp 3,4,5             kí hiệu >,                 trước đối với 1 số             3 Ghi số tự nhiên Nắm vững cách ghi và đọc số tự nhiên trong Hiểu thế nào là hệ thập phân phân biệt Bảng phụ ghi sẵn đàm thoại, gợi mở           hệ thập phân . Biết đọc và viết số La Mã từ số và chữ số trong htp . Đọc và ghi đúng các số La Mã từ 1             1 đến 30 số tự nhiên đến 30       2 4 Số phân tử của 1 tập hợp Hiểu được khả năng 1 tập hợp có bao nhiêu Tìm được số phần tử của 1 tập hợp Bảng phụ vẽ hình SGK 11 Đàm thoại         tập hợp con phần tử, biết tìm số phần tử của 1 tập hợp Nắm vững mối quan hệ giữa hai tập hợp               Nắm k/n tập hợp con và k/n 2 tập hợp bằng                 nhau . Biết viết tập hợp con và sử dụng đúng                 các kí hiệu và             5 Luyện tập Biết tìm số phần tử của 1 tập hợp .Rèn tính Tìm số phần tử của 1 tập hợp các số chẳn               chính xác khi sử dụng các kí hiệu và lẻ, số tự nhiên.           6 Phép cộng và phép nhân Nắm vững các t/c của phép cộng và phép Biết vận dụng các t/c của phép cộng và bảng tính chất của nt           nhân và t/c phân phối của phép nhân đối với phép nhân để tính nhanh tính hợp lý phép cộng và phép             phép cộng và biết vận dụng hợp lý vào giải   nhân số tự nhiên             toán .           3 7 Luyện tập Tính nhanh và tính hợp lý . Biết tính nhanh và hợp lý Máy tính             Biết sử dụng máy tính             8 Luyện tập Biết vận dụng t/c cơ bản phép nhân để tính Biết vận dụng t/c cơ bản của phép nhân Máy tính bỏ túi             nhanh sử dụng máy tính để thực hiện phép để tính nhanh               nhân             9 Phép trừ và phép chia Nắm được mqh giữa các số trong phép trừ, Nắm vững công