/14

KE HOACH GIAO AN GIA DINH

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 598|Tải về: 2

- Trò chuyện tên đầy đủ của - Trò chuyện về công việc của mẹ mẹ và ý nghĩa của tên - Quan sát mẹ ở nhà-Viết, sao chép, đồ tên của mẹ - Lập bảng so sánh công việc của mẹ -Vẽ chân dung mẹ và con - Trang trí, vẽ ý nghĩa tên mẹ - Hát và vận động “ Chỉ có một trên - Tập đếm chữ cái có trong tên đời” của

[Ẩn quảng cáo]