Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/14

KE HOACH GIAO AN GIA DINH

Lượt xem:258|Tải về:1|Số trang:14 | Ngày upload:09/11/2012

- Trò chuyện tên đầy đủ của - Trò chuyện về công việc của mẹ mẹ và ý nghĩa của tên - Quan sát mẹ ở nhà-Viết, sao chép, đồ tên của mẹ - Lập bảng so sánh công việc của mẹ -Vẽ chân dung mẹ và con - Trang trí, vẽ ý nghĩa tên mẹ - Hát và vận động “ Chỉ có một trên - Tập đếm chữ cái có trong tên đời” của mẹ - Tập viết, đồ tên công việc của mẹ - Trò chuyện về các món ăn mẹ thích - Trò chuyện - Sưu tầm tranh ảnh các loại món ăn - Ghi lại những câu muốn nói với mẹ- Viết, đồ, sao chép tên các món ăn - Tập viết, đồ, sao chép những câu nói - Lập bảng về các món ăn mẹ thích với mẹ- So sánh các món ăn mẹ thích với - Lập bảng những câu nói về mẹmón...