/3

Ke hoach hoat dong Ban TTND - THCS

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 599|Tải về: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------o0o----------KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGBAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG THCS QUANG TRUNGNhiệm kỳ 2009 - 2011I - Đặc điểm tình hình Ban TTND trường THCS Quang Trung được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm

[Ẩn quảng cáo]