/3

Ke hoach hoat dong Ban TTND - THCS

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 307|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------o0o----------KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGBAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG THCS QUANG TRUNGNhiệm kỳ 2009 - 2011I - Đặc điểm tình hình Ban TTND trường THCS Quang Trung được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm 2009.Cơ cấu Ban TTND gồm 3 đồng chí:1- Ngô Quang Khải - Giáo viên tổ KHTN Trưởng ban2- Nguyễn Văn Cương - Giáo viên tổ KHTN Phó ban3- Lê Thị Thi - Giáo viên tổ KHXH Uỷ viên Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.Thuận lợi: Trường tổ chức học 1 ca (ca sáng) nên điều kiện để ban thanh tra gặp mặt hội ý, thông báo, triển...