/18

Kế hoạch hoạt động của ban nữ công

Upload: ThanhMinhDuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 817|Tải về: 2

Công đoàn GD & ĐT huyện Đại Từ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Công đoàn THCS Hùng Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ========0O0========Kế hoạch hoạt động công tác nữ côngNăm học 2009 – 2010.I- Cơ sở để xây dựng kế hoạch:1. Căn cứ hướng dẫn số 43/ HD – CĐN ngày 10/8/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn

[Ẩn quảng cáo]