/4

Kế hoạch hoạt động của tổ giáo viên chủ nhiệm

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 259|Tải về: 3

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆPTRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcTân Hiệp, ngày 8 tháng 8 năm 2010KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2010 – 2011TỔ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2010 – 2011 của trường THCS Tân Hiệp A5 và của Ban hoạt động GDNGLL. Nay tổ GVCN lập kế hoạch hoạt động với những nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng trong năm học như sau:Tháng …Chủ điểmNội dung thực hiệnKết quảthực hiệnTRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGỔn định tình hình học sinh. Bầu cán bộ lớp, chia tổ. Sinh hoạt nội quy học sinhLao động, tham gia các phong trào của trường, của đội.Tổng kết tuần học tập;Nhận, phát đơn miễn giảm cho học sinh.Chuẩn bị tổ chức và báo cáo kết quả cuộc họp CMHS đầu năm học.Thu các khoản tiền đầu năm: + BHYT; BHTD; hoạt động gd +...