/8

Kế hoạch hoạt động Đoàn THCS

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 262|Tải về: 0

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Chi Đoàn Trường THCS Phước Hòa. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ( BCH Chi Đoàn nhiệm kì 2008- 2009)I. Đặc điểm tình hình: 1. Thuận lợi:- Có tinh thần đoàn kết cao trong nhiều năm qua, có nhiều thành tích nổi bật, nhiều

[Ẩn quảng cáo]