Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch hoạt động Đoàn THCS

Lượt xem:138|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Chi Đoàn Trường THCS Phước Hòa. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ( BCH Chi Đoàn nhiệm kì 2008- 2009)I. Đặc điểm tình hình: 1. Thuận lợi:- Có tinh thần đoàn kết cao trong nhiều năm qua, có nhiều thành tích nổi bật, nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.- Số lượng Đoàn viên đông, trong đó một số Đoàn viên là Đảng viên ( 4 đồng chí Đảng viên) nên có mối liên hệ chặt chẽ với Chi bộ Đảng trong việc tham mưu cho Đoàn.- Đa số Đoàn viên trẻ và có nhiều nhiệt huyết trong công tác, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn( 12/18 Đoàn viên có trình độ Đại học).- Được sự chỉ đạo kịp thời và sự gần gũi, sâu sát của Chi bộ Đảng.-...