Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ke hoach hoat dong Doi 2009-2010

Lượt xem:300|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN Hà Đông, ngày 18 tháng 9 năm 2009 *** Số: 01 KH / CTĐKẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI 2009 - 2010Là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; hướng tới kỷ niệm 65 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 69 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; - Thực hiện công văn số: 66 /CT-HĐĐ huyện Đạ Tẻh, ngày 27 tháng 8 năm 2009 về chương trình công tác Đội và phong trào...