/7

Ke hoach hoat dong Doi

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 410|Tải về: 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHBCH HUYỆN HÀM YÊN***Số 51 - KH/HĐĐHàm Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2010KẾ HOẠCH thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2010 - 2011…………….. Thực hiện chương trình số 07 - CTr/HĐĐ ngày 28/9/2010 của Hội đồng Đội huyện Hàm Yên về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2010 - 2011. Hội đồng Đội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm học 2010 - 2011 cụ thể như sau:Kế hoạch thángChủ điểmNội dung thực hiệnBổ sung tại hội nghị giao banGhi chúTháng 9Vui hội khai trường1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, gắn với tổ chức phần “Hội” sau Khai giảng. 2. Xây dựng nội dung chương trình Đại hội chi đội mẫu, tiến hành Đại hội chi đội và chuẩn bị nội dung Đại hội Liên đội. 3. Tập huấn...