/7

Ke hoach hoat dong Doi

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 683|Tải về: 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHBCH HUYỆN HÀM YÊN***Số 51 - KH/HĐĐHàm Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2010KẾ HOẠCH thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2010 - 2011…………….. Thực hiện chương trình số 07 - CTr/HĐĐ ngày 28/9/2010 của Hội đồng Đội huyện Hàm Yên về chương trình c

[Ẩn quảng cáo]