Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Lượt xem:366|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT BÌNH SƠNSố: 354/QĐ-HTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSông Lô, ngày 10 tháng 9 năm 2010QUY ẾT Đ ỊNHThành lập Ban chỉ đạoThực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 – 2011HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN Căn cứ Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011 với chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-CT ngày...