Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch hướng nghiệp lớp 9

Lượt xem:563|Tải về:1|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch : A. Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, căn cứ vào Chỉ thị số: 32-2006/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, yêu cầu thực hiện đầy đủ giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng dạy nghề, duy trì hoạt động lao động trong các nhà trường. B. Căn cứ vào kế hoạch số 88/KH- PGD. Của phòng giáo dục Yên Thế về hướng dẫn chỉ đạo nhiệm vụ hướng nghiệp năm học: 2008 - 2009. C. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường 1.Tình hình kinh tế - xã hội, tập quán của địa phương: Đồng Vương là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn...