/8

Kế hoạch hướng nghiệp lớp 9

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 903|Tải về: 2

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch : A. Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, căn cứ vào Chỉ thị số: 32-2006/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, yêu cầu thực hiện đầy đủ giáo dụ

[Ẩn quảng cáo]