/5

kế hoạch khuyến học

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 418|Tải về: 2

Phòng GD&ĐT Đam Rông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Lê Hồng Phong Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /KH-HKH-LHP Đạ rsal, ngày tháng năm 2012 KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬPNăm học 2011 - 2012- Căn cứ Chỉ thị số 29/1999/CT-TTg ngày 15/10/1999 của Thủ tướng

[Ẩn quảng cáo]