Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ke hoach kiem tra noi bo truong hoc

Lượt xem:480|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng GD&ĐT Thanh SơnTrường Mầm non Hoa hồngCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố 05/2010- KHKTKế hoạchkiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011 - Căn cứ Chỉ thị số 3399/CTBGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010- 2011. - Căn cứ vào Quyết định số 3626/QĐ- UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Thanh Sơn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011 của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn( Kèm theo kế hoạch thanh tra số 160/KH-TTr của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn) - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của nhà trường. Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm...