/9

ke hoach kiem tra noi bo truong hoc

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 669|Tải về: 3

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 10/KHKTNBTH Bình La ngày 01 tháng 11 năm 2011KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌCNĂM HỌC 2011 – 2012Căn cứ chỉ thị 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm củ

[Ẩn quảng cáo]