/2

Kế hoạch mở lớp cảm tình đoàn

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1005|Tải về: 9

ĐOÀN XÃ XUÂN CẨM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM Số: / KH-ĐT Xuân Cẩm, ngày 25 tháng 01 năm 2012KẾ HOẠCH MỞ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀNNĂM HỌC : 2011 - 2012 Kính gửi: - BCH Đoàn xã Xuân Cẩm. - Chi bộ trường THCS Xuân Cẩm.Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường giao cho Đoàn trường thực hiện chương trình năm học 2011 - 2012.Căn cứ Nghị quyết thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2011 - 2012.BCH Đoàn trường THCS Xuân Cẩm xây dựng kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn, năm học : 2011 – 2012 cụ thể như sau:I. Mục đích, yêu cầu:Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng...