Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ke hoach mon GDCD 6

Lượt xem:630|Tải về:8|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

PHẦN IKÊ HOẠCH BỘ MÔNTuầnTiếtTên bàiKiến thức trọng tâmHình thức KTTên ĐDDHGhi chú11Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể- Hiểu được thân thể, sức khoẻ là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt.- Hiểu được ý nghĩa của tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân.Kiểm tra miệngTranh2,32,3Siêng năng, kiên trì- Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.- Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.Kiểm tra miệngTranh 44Tiết kiệm- Nêu được thế nào là tiết kiệm.- Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm. Kiểm tra miệng55Lễ độ- Nêu được thế nào là lễ độ.- Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ với mọi người.Kiểm tra miệng66Tôn trong kỉ luật- Nêu được thế nào là tôn trọng kỉ luật.- Nêu đựợc ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật.- Biết được...