Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12

Lượt xem:347|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2012MÔN: LỊCH SỬ Giáo viên: PHẠM THỊ NGÂNDạy môn: Lịch sửTổ chuyên môn: Văn hóaNăm vào ngành: 2011Nhiệm vụ được giao: Ôn thi tốt nghiệp lớp 12Căn cứ vào:- Nội dung chương trình - Thời gian tổ chức ôn tập của ban giám đốc Trung tâm GDTX Đông Anh Được sự thống nhất của tổ chuyên môn, tôi xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử như sau:1/ Nhiệm vụ giảng dạy- Gồm 3 lớp 12(12P1, 12P2, 12A), số buổi ôn là 8a/ Đặc điểm bộ môn Môn lịch sử chương trình THPT, trong phân phối chương trình. Kiến thức lịch sử cấp THPT được trình bày theo phương pháp đồng tâm với chương trình lịch sử mà HS đã được học ở cấp II. Nội dung kiến thức được mở rộng chi tiết. -Đặc...