/3

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12

Upload: ThyMai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 103|Tải về: 0

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2012 MÔN: LỊCH SỬ Giáo viên: PHẠM THỊ NGÂN Dạy môn: Lịch sử Tổ chuyên môn: Văn hóa Năm vào ngành: 2011 Nhiệm vụ được giao: Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Căn cứ vào: - Nội dung chương trình - Thời gian tổ chức ôn tập của ban giám đốc Trung tâm GDTX Đông Anh Được sự thống nhất của tổ chuyên môn, tôi xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử như sau: 1/ Nhiệm vụ giảng dạy - Gồm 3 lớp 12(12P1, 12P2, 12A), số buổi ôn là 8 a/ Đặc điểm bộ môn Môn lịch sử chương trình THPT, trong phân phối chương trình. Kiến thức lịch sử cấp THPT được trình bày theo phương pháp đồng tâm với chương trình lịch sử mà HS đã được học ở cấp II. Nội dung kiến thức được mở rộng chi tiết. -Đặc điểm riêng với lớp 12: Nội dung kiến thức tương đối nặng, dung lượng trên mỗi tiết nhiều, một số tiết cũng gây khó khăn cho giáo viên trong việc truyền đạt hết nội dung kiến thức. Sách giáo khoa lớp 12 được cải cách theo chương trình cải cách trước đó, nhưng cũng có những khó khăn nhất định cho giáo viên trong giảng dạy. b/ Đặc điểm học sinh -Khối 12 đi lên từ khối 11 vốn không có nhiều thành tích về học tập và nề nếp. Lại là khối cuối cấp nên việc giảng dạy sẽ rất nhiều áp lực. Đây là điều cần lưu ý trong quá trình lên lớp của giáo viên. 3/ Kế hoạch giảng dạy Tổng số buổi: 8. Tháng 4: 4 buổi Tháng 5: 4 buổi Tuần Chương Mục tiêu 1 Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai - Nêu được hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa hội nghị Ianta. -Nêu được sự thành lập Liên Hợp Quốc  Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu - Nêu được khó khăn của Liên Xô sau chiến tranh, quá trình khôi phục kinh tế Liên Xô và thành tựu xây dựng chế độ mới. - Nêu được nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô. - Trình bày những nét chính về tình hình Liên Bang Nga từ 1991- 2000 2 Chương III. Các nước Á, Phi, Mỹ latinh - Nêu được phong trào đấu tranh của các nước á- Phi- Mỹ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. -Nêu được kết quả, ý nghĩa các phong trào đấu tranh đó.  Chương IV. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản -Nêu được biểu hiện phát triển kinh tế và chính sách đối ngoại của Mỹ. - Nêu được biểu hiện phát triển kinh tế, và đối ngoại của Nhật Bản. -Nêu được biểu hiện phát triển kinh tế và đối ngoại của các nước Tây Âu, nêu được những ý chính về khối EU.  Chương V. Quan hệ quốc tế - Nêu được xu thế đối đầu và đối thoại của thế giới trong hai giai đoạn từ 1945 đến 2000. nêu được nguyên nhân các nước chấm dứt chiến tranh lạnh. -Nêu được nguyên nhân xu thế đối thoại ngày nay của thế giới. 3 Chương VI. Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá - Nêu được nguyên nhân, nội dung, thành tựu, ý nghĩa của Cách mạng khoa học công nghệ. -Nêu được xu thế toàn cầu hoá -Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại  Thi thử  Phần Lịch sử Việt Nam- Chương I. Việt nam từ năm 1919 đến 1930 -Nêu được cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và các hệ quả về kinh tế, chính trị. -nêu được sự phân hoá xã hội Việt nam sau cuộc khai thác thuộc địa. -Nêu được khả năng cách mạng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội. -Nêu được các phong trào dân tộc dân chủ tư sản, các phong trào công nhân -Nêu được các hoạt động của NAQ từ 1911 đến 1930 4 Chương II. Việt Nam từ 1930 đến 1945 -Nêu được hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. -Nêu được phong trào đấu tranh 1930- 1935. -nêu được phong trào đấu tranh 1936- 1939. -Nêu được cao trào vận động cách mạng tháng Tám 1939- 1945 -nêu được sự kiện, ý nghĩa sự ra đời Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 5,6 Chương III. Việt Nam từ 1945 đến 1954 -Nêu được những